پوشیدن کفش کالج ورنی موجب کچلی سر مردی شد

به دلیل صنعتی شدن، تولید ماشینی کفش کالج ورنی برای اولین بار از سال 1830 امکان پذیر شد. اختراع چرخ خیاطی آغازگر ظهور صنعت کفش بود. تولید صرفاً صنایع دستی کفش باعث ایجاد صنعتی با تمرکز بر تولید سریال شد.

این دستاوردها و دیگر دستاوردهای فنی انقلاب صنعتی باعث شد تا کفش ها در تعداد بیشتر و با قیمت های پایین تر از همیشه تولید شوند.

در حالی که کفش‌ها برای آن زمان بسیار گران بودند و بسیاری از مردم حتی نمی‌توانستند کفش بخرند. آنها کتانی را دور پای خود می‌پیچیدند، ما پاپوش می‌پوشیدیم یا پابرهنه راه می‌رفتیم، در قرن نوزدهم کفش‌ها برای جمعیت وسیعی مقرون به صرفه شد.

تا اواسط قرن نوزدهم، هیچ تفاوتی بین کفش چپ و راست در تولید کفش قائل نبود. آخرین مدل برای همه کفش ها بود. این کفش‌ها متناسب با پا خریداری نشده‌اند، بلکه روی پا شکسته شده‌اند.

کفش

در قرن نوزدهم، روش‌های تولید در چارچوب صنعتی‌سازی اصلاح شد و اندازه‌گیری‌های طول و عرض که امروزه نیز معتبر هستند ایجاد شد. در حال حاضر نیز تمایزی بین کفش های آخر و کفش تولید شده در هر جفت قائل شد. این پیشرفت از طریق طراحی توپ دو تیغه ای به دست آمد.

جامعه در حال تغییر، حذف درجات و طبقات و مشارکت جمعیت بزرگ در مزایای انقلاب صنعتی نیز تغییراتی را در مد کفش ترویج داد. تفاوت طبقاتی بین اشراف و مردم دیگر وجود نداشت.

با تقویت شهروندی، کفش در این گروه های جمعیتی نیز بیشتر مطرح شد. مردی که باید دستمزد خود را در یک کارخانه می گرفت، به کفشی کاربردی، یعنی یک کفش کار، نیاز داشت.

تعداد کمی از مردم می‌توانستند جفت دوم کفش را نیز بخرند، به اصطلاح کفش یکشنبه، که عمدتاً برای مراسم عشای ربانی روز یکشنبه پوشیده می‌شد. اولین نشانه های رفاه در خانواده ها را می شد در زنان دید. اولین قدم های مد کفش در سراسر جامعه در مد زنانه منعکس شد.